El vent de nit

És de plumes, el vent de nit,
sobre tot si bufa fort del Sud
com ara, ací, a la meua finestra.

Som cada volta més amics,
el vent i jo,
ell té el pit vellut,
com els homes antics
i les mans grans
com els gegants grecs.

Té dues illes als ulls,
dues cadires blaves,
on jo em puc seure a mirar
com passa el temps.